Agri Development Solutions
Die Toekoms in Landbou Ontwikkeling, ADS: Jou Vennoot
Man with Sunset

Dienslewering van ADS word ondersteun deur ‘n span met hoogs funksionele en professionele kundigheid in landbou en besigheid:

 • Projekbestuur
 • Besigheidsanalise
 • Landbou-ekonomie
 • Ingenieurs: landbou en struktuur
 • Hoeveelheidsanalise
 • Opleiding: assessering en ontwikkeling
 • Arbeidsdienste
 • Sekerheidsklaringsdienste
 • Tegniese dienste
  (voorligting en ander)
 • SEB voldoening
 • Omgewingsimpakanaliste
 • Regsdienste
 • Finansiële dienste

Vir Landbou Besighede

 • Bedryfs- en besigheidsanalises
 • SEB: fasilitering, beplanning en implementering asook ondersteuning in die samestelling en ontwikkeling van gelyke geleentheidsplanne

Vir Kommersiële Landbou

 • SEB: fasilitering en voldoening
 • SHE, HCCP
 • Grondhervorming
  • Werwing van vennootskappe
  • Kandidaat-evaluering deur aanlegtoetse
  • Die modulering en vestiging van ‘n toepaslike besigheidstruktuur
  • Sekerheidsklarings van personeel
  • Opleiding: prakties, teoreties & bestuur
  • Arbeidsfasilitering

Vir Owerheidsinstansies

 • ‘n Tussengangerfunksie in die identifisering van grond hervormingsprojekte
 • ‘n Projekbeplanningsdiens
 • Die identifisering van mentors
 • Ekonomiese studies
 • Kandidaat-identifisering en evaluering van potensiaal
 • Moniteer projekte en verslagdoening
 • Geakkrediteerde opleiding met databasistoegang
 • Regsdienste